פארק הציפורים סביון

פארק הציפורים סביון

שנת 2018

עבור המועצה המקומית סביון