מגדלי אלון תל אביב

מגדלי אלון תל אביב

שנת 2017

עבור אשטרום-אלקטרה וקבוצת ב.ס.ר