כדורגל דיוויס לואיס יפו

מגרשי כדורגל דיוויס לואיס יפו

שנת בנייה 2019

עבור מוסדות חינוך-עיריית תל אביב