מגרש כדורגל יהוד

מגרש כדורגל הפועל יהוד

החלפת משטח דשא

שנת 2017

עבור חכ"ל יהוד