טניס קרית אונו

מרכז טניס קרית אונו

שנת 2018

עבור החברה הכלכלית קרית אונו