מגרש כדורגל יהוד

פרוייקט: מגרש כדורגל הפעול יהוד
החלפת משטח דשא
שנה: 2017
עבור: חכ"ל יהוד