בריכה לימודית הרצליה

פרוייקט: בריכה לימודית בהרצליה
שנה: 2015
עבור: החברה לפיתוח הרצליה