בנימין 17 רמת גן

פרוייקט: פרוייקט היוקרה ברחוב בנימין 17 ברמת גן
שנת אכלוס: 2020
אדריכל: לאון קונס