בעל העקידה 41 ת"א

פרוייקט: בניין של 4 יח"ד
שנת אכלוס: 2018
עבור: קבוצת רכישה