בריכה פרוייקט ליבר ת"א

פרוייקט: פרוייקט ליבר ת"א -בריכת דיירים