גן ילדים - פורצי הדרך

פרוייקט: גן פורצי הדרך
שנת אכלוס: 2014
עבור: החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
אדריכל: ערן זילברמן