אוניברסיטת תל אביב

פרוייקט: עבודות תשתית ופיתוח נרחבות במתחם אוניברסיטת תל אביב
עבור: אוניברסיטת תל אביב