שפך הירקון דרומי

   פרוייקט: טיילת שפך הירקון הדרומית אשר ממוקמת בנמל תל אביב

  • עבודות פיתוח
  • סלילת שביל אופניים
  • תאורה
  • גינון
    עבור: חברת אתרים