פארק עתידים ת"א

פרוייקט: פארק עתידים תל אביב טיילת בניין 10 
שנה: 2019
עבור: עתידים - עיריית ת"א