חניון המנופים הרצליה

פרוייקט: חניון המנופים הרצליה
שנה: 2018
עבור: החברה לפיתוח הרצליה בע"מ