חניון הסדנאות הרצליה

פרוייקט: חניון הסדנאות הרצליה
שנה: 2017
עבור: החברה לפיתוח הרצליה בע"מ