בניין אל-אופ

פרוייקט: עבודות פיתוח בבניין אל-אופ ברחובות
עבור: אל-אופ