פארק דניב פ"ת

פרוייקט: עבודות פיתוח בפארק דניב בקריית אריה בפתח תקווה
עבור: דנישרא